Media

Artykuły z gazet

Świat papierów higienicznych firmy ALMUS, Przegląd Papierniczy 2009

Almus to dynamicznie rozwijająca się polska rodzinna firma istniejąca od 1997r. zajmująca się przetwórstwem paierów higienicznych do użytku domowego, instytucjonalnego i przemysłowego…

Almus – hygienic paper producer

ALMUS Producent Papierów Higienicznych, Przegląd Papierniczy 2010

2011, kolejny rok sukcesów, Przegląd Papierniczy 2011