Dotacje UE

Dotacje UE

Wdrożenie innowacyjnej technologii autorstwa Almus Sp. z o.o. - POIR.03.02.02-00-0194/16

Fundusze Europejskie
Unia Europejska


Nazwa Beneficjenta:
Almus Sp. z o.o.

Numer projektu:
POIR.03.02.02-00-0194/16

Wartość projektu:
13 332 000,00 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania:
5 999 400,00 PLN

CELE PROJEKTU

Celem ogólnym przedsięwzięcia jest wdrożenie innowacyjnej technologii autorstwa Almus Sp. z o.o.

Cele jakościowe:

  • polepszenie jakości oferty rynku papierów higienicznych poprzez wdrożenie innowacyjnej, unikalnej technologii
  • lepsza i bardziej spersonalizowana odpowiedź na zgłaszany przez poszczególne grupy użytkowników popyt
  • zwiększenie konkurencyjności Almus Sp. z o.o.
  • zwiększenie atrakcyjności marki Almusso na rynku
  • wzmocnienie potencjału rozwojowego Almus Sp. z o.o. poprzez rozbudowę jej zasobów technicznych o urządzenia zdolne dowspólnej pracy w innowacyjnej technologii.

EFEKTY PROJEKTU

W wyniku wdrożenia technologii wytwarzane będą znacząco ulepszone papiery higieniczne, a najważniejsze i charakterystyczne cechy tych produktów to:

  • Gofrowanie wszystkich warstw wstęgi papieru
  • Obecność punktów łagodzących na wstędze papieru
  • Obecność wzorów widocznych w ciemności
  • Zdolność do efektywnego przenoszenia i rozprowadzania substancjiPozostałe dotacje unijne:


Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania papierów higienicznych w Spółce Almus

  O programie Skrócony opis projektu: Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnej technologii wytwarzania znacząco ulepszonych papierów higienicznych (ręczniki), która została opracowana przez Wnioskodawcę i która nazywa się „Decorated…
Czytaj więcej »

Zakup urządzeń do produkcji innowacyjnych papierów higienicznych w spółce Almus

  DOTACJE NA INNOWACJE O programie Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.04.04.00-12-007/13-00 Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Skrócony opis projekt: Projekt polega na zakupie linii technologicznej do wytwarzania…
Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe

PL EN Protokół postępowania o udzielenie zamówienia …
Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe 2017

PL EN Protokół wyboru oferty …
Czytaj więcej »