Almusso PROTECT


Czterowarstwowa wstęga jednorazowej maseczki jest wykonana w 100% z czystej celulozy. Pomiędzy każdą warstwą występuje punktowe klejenie, które spaja wstęgę nadając produktowi większą wytrzymałość. Wewnętrzna warstwa pozostaje gładka, co w jeszcze lepszy sposób filtruje i chroni nas przed różnymi infekcjami.

Maseczka ochronna jednorazowego użytku, niemedyczna.

Przeznaczona dla osób z nie potwierdzoną infekcją.

Produkt jest wykonany z surowca atestowanego w PZH.

 

The four-layer disposable mask is made of 100% pure cellulose. There is spot gluing between each layer, which bonds the web, makes the mask very resistant. The inner layer remains smooth to filter the air in more efficient way and to better protect us from various infections.

Disposable protective mask, non-medical use.

Disposable mask for people with unconfirmed infection.

The product is made of raw material certified by National Institute of Hygiene of Poland (PZH).

Zapytaj o produkt