Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że ALMUS SP. Z.O.O z siedzibą: ul. Poniatowskiego 50 i 50a 32-090 Słomniki REGON: 120237226 NIP: 682-16-78-522 (dalej: Firma) przetwarza dane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”) i dane te mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest ALMUS SP. Z.O.O z siedzibą: ul. Poniatowskiego 50 i 50a 32-090 Słomniki. Z Firmą możecie się Państwo kontaktować drogą e-mailową pod adresem e-mail: almus@almus.pl; za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Poniatowskiego 50 i 50a 32-090 Słomniki, bądź osobiście w siedzibie Firmy.

2) przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych przez naszą firmę.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Państwa dane przetwarzane będą również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest:

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

3) odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

 • nasi pracownicy upoważnieni przez Firmę;
 • firmy z którymi zawarliśmy umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, które wspierają nas w świadczeniu Wam usług:
 • inni odbiorcy tacy jak: ubezpieczyciele, kurierzy, banki;

4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

6) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody jeśli przetwarzanie odbywało się na jej podstawie ( art. 6 ust. 1lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a).

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji niniejszego wniosku. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy;

9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

Wykorzystywanie plików cookie

1) Informacja ogólna

Pliki cookie – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości strony internetowej, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika.

Użytkownik – osoba  fizyczna, Internauta, który przegląda stronę internetową.

Pliki cookie wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 

W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: „sesyjne” (session cookie) oraz „stałe” (persistent cookie). Pliki cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta. Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień w zakładce typu:   „Narzędzia”, „Prywatność” czy „Prywatność i bezpieczeństwo”, nazwanej w zależności od używanej przeglądarki.

Firma Almus Sp. z o.o. współpracuje z Google Analytics poprzez promowanie strony w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu podczas odwiedzin naszej strony internetowej w urządzeniu automatycznie zapisany zostaną pliki pozwalające na personalizację reklam, który na podstawie odwiedzanych stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

Pliki cookie przechowują informacje w sposób zanonimizowany i przydzielają użytkownikom losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji odwiedzających.

 

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania;
 • czas wysłania odpowiedzi;
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http;
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce użytkownika;
 • Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.