ALMUS SP. Z O.O


ul. Poniatowskiego 50
32-090 Słomniki
REGON: 120237226
NIP: 682-16-78-522
BDO: 000008706

tel. +48 12 388 16 77
fax. +48 12 388 07 40
fax. +48 12 388 07 41
e-mail: almus@almus.pl

Prezes zarządu

Wojciech Starnawski

w.starnawski@almus.pl

Wiceprezes zarządu

Małgorzata Starnawska

m.starnawska@almus.pl

Dyrektor ds. rozwoju  

Marcin Giec
m.giec@almus.pl

Dyrektor Finansowy - główna księgowa 

Żanna Sowula
z.sowula@almus.pl

Dyrektor Handlowy ds. sieci nowoczesnych

Milena Mróz
m.mroz@almus.pl

Dział kadr


Kierwonik ds. kadr i płac

Marta Wolka
tel: +48 537 920 260
kadry@almus.pl

 

Iwona Patoła
tel: +48 731 180 830
kadry@almus.pl

Dział sprzedaży - obsługa rynku tradycyjnego


Dyrektor Handlowy ds. rynku tradycyjnego

Robert Drużyński
tel: +48 791 176 179
robert.adeks@op.pl


Kierownik sprzedaży ds. rynku tradycyjnego

Jan Surdziel
tel: +48 531 340 380
j.surdziel@almus.pl

Obsługa klientów rynku tradycyjnego na terenie Polski

Marta Sarnik
tel: +48 739 000 332
almus@adeks.eu


Handlowiec regionalny - okręg śląski

Barbara Zalek
tel. +48 531 101 020
barbarazalek@wp.pl

Dział sprzedaży - obsługa rynku sieci handlowych


Dyrektor Handlowy ds. sieci nowoczesnych

Milena Mróz

m.mroz@almus.pl

Kierownik ds. kluczowych klientów

Aneta Kowalczyk
tel: +48 539 140 320
aneta.kowalczyk@almus.pl

Dział sprzedaży - obsługa rynku przemysłowego


Kierownik ds. kluczowych klientów rynku przemysłowego

Jan Surdziel
tel: +48 531 340 380
j.surdziel@almus.pl

Handlowiec 

Robert Stanek
tel: +48 601 060 948
r.stanek@almus.pl

Dział logistyki - obsługa rynku sieciowego


Kierownik ds. logistyki i eksportu

Aneta Błaszczak
tel: + 48 536 520 350
a.blaszczak@almus.pl

Kamil Kopciński
tel: +48 731 070 100
k.kopcinski@almus.pl

Agnieszka Bętkowska
tel: +48 534 600 630
a.betkowska@almus.pl

Dział logistyki - obsługa rynku tradycyjnego i przemysłowego


Ewa Kwiecień
tel: +48 698-645-800
e.kwiecien@almus.pl

Anna Krawczyk
tel: +48 535 920 410
a.krawczyk@almus.pl

Dział zakupów surowców i logistyki wewnętrznej


Kierownik ds. logistyki wewnętrznej i zarządzania bibułką

Tomasz Kawalec
tel: +48 12 388 16 77 wew. 109
t.kawalec@almus.pl

Specjalista ds. zakupów surowców i opakowań 

Barbara Klanowska
tel: +48 12 388 16 77 wew. 109
b.klanowska@almus.pl

Specjalista ds. zakupów surowców i opakowań 

Grzegorz Kucharczyk
tel: +48 12 388 16 77 wew. 109
g.kucharczyk@almus.pl

Napisz do nas

  Informacja od administratora o przetwarzaniu danych osobowych:

  1. Administrator danych. Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się jest Almus Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 50 i 50a, 32 – 090 Słomniki, KRS 0000403913, NIP: 682-16-78-522, REGON: 120237226.

  2. Cel i podstawa prawna przetwarzania. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są w celu realizacji obowiązków Pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy. Dane mogą być również przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę i do momentu jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3. Przekazywanie danych. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, za wyjątkiem zaufanych podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi np. kadrowo – płacowe, hostingowe, prawnicze, ochroniarskie. Powierzenie danych takim podmiotom następuje w oparciu o zawartą przez Administratora umowę powierzenia przetwarzania danych, gwarantującą ochronę na poziomie odpowiadającym wymaganiom RODO.

  4. Prawa osób, których dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do ich usunięcia lub odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, której dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody. Osoba której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  5. Obowiązek podania danych. Podanie danych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest obligatoryjne. Dane w pozostałym zakresie podawane są dobrowolnie. Brak podania danych, które podawane są dobrowolnie, nie będzie rodziło żadnych negatywnych konsekwencji.

  6. Przechowywanie danych. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia rekrutacji lub okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

  7. Automatyczne przetwarzanie. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.