Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w przemysłowej produkcji innowacyjnych papierów higienicznych w Almus Sp. z o.o.

    Nazwa Beneficjenta: Almus Sp. z o.o. Numer projektu: POIR.03.02.01-12-0001/20 Wartość projektu netto: 27 321 100 PLN Wartość…


Więcej Info

Zapytanie ofertowe

PL EN Protokół postępowania o udzielenie zamówienia


Więcej Info

Zapytanie ofertowe 2017

PL EN Protokół wyboru oferty


Więcej Info

Zakup urządzeń do produkcji innowacyjnych papierów higienicznych w spółce Almus

DOTACJE NA INNOWACJE O programie Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.04.04.00-12-007/13-00 Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale…


Więcej Info

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania papierów higienicznych w Spółce Almus

O programie Skrócony opis projektu: Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnej technologii wytwarzania znacząco ulepszonych papierów higienicznych…


Więcej Info

Zapytanie ofertowe 2018

PL EN Protokół wyboru oferty


Więcej Info

Wdrożenie innowacyjnej technologii autorstwa Almus Sp. z o.o. – POIR.03.02.02-00-0194/16

Nazwa Beneficjenta: Almus Sp. z o.o. Numer projektu: POIR.03.02.02-00-0194/16 Wartość projektu: 13 332 000,00 PLN Wartość przyznanego…


Więcej Info

Wdrożenie innowacyjnych i wielofunkcyjnych opakowań w Almus Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnych i wielofunkcyjnych opakowań w Almus Sp. z o.o. Projekt, który w części dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej w…


Więcej Info

Wdrożenie innowacyjnej technologii autorstwa Almus Sp. z o.o. – POIR.03.02.01-12-0007/17

Nazwa Beneficjenta: Almus Sp. z o.o.  Numer projektu: POIR.03.02.01-12-0007/17  Wartość projektu: 16 830 000,00 PLN  Wartość przyznanego…


Więcej Info

Wdrożenie prac B+R w zakresie produkcji innowacyjnych papierów higienicznych przez Almus Sp. z o.o.

Nazwa Beneficjenta: Almus Sp. z o.o. Numer projektu: POIR.03.02.01-12-0010/18 Wartość projektu: 25 567 032 PLN Wartość przyznanego…


Więcej Info

Wdrożenie innowacyjnych papierów higienicznych w oparciu o nową technologię Almus S p. z o.o.

    Projekt, który w części dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 3.4.4 RPO MW, polega na wdrożeniu…


Więcej Info