Jumbo 100


Papiery toaletowe przemysłowe Almusso Professional wchodzą na wyższy poziom luksusu. Przedstawiamy rewolucyjny produkt dla branży AFH. Doskonale miękki, puszysty, ale również mocny i wydajny papier toaletowy 3-warstwowy Jumbo, który stworzony jest z myślą o najbardziej wymagających klientach. Każda z trzech warstw papieru jest inaczej przetworzona. Dolna klasycznie tłoczona usztywnia, środkowa całkowicie gładka wzmacnia strukturę całej wstęgi, a zewnętrzna warstwa z eleganckim tłoczeniem i miejscami zmiękczającymi nadaje produktowi niezwykłych walorów użytkowych i wizualnych.

Tak stworzony produkt idealnie pasuje do lokali, w których ważna jest nie tylko jakość obsługi, ale również dbałość o szczegóły, co w przypadku papieru toaletowego będzie miłym uzupełnieniem.

Oferujemy Państwu produkt idealny o grubej wstędze i bardzo wydajny, ponieważ nie używa się na metry jak inne cienkie warstwy, tylko na listki, tak, jak w domu.

Zapytaj o produkt

Dostępne warianty opakowania


Zapytaj o produkt


  Informacja od administratora o przetwarzaniu danych osobowych:

  1. Administrator danych. Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się jest Almus Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 50 i 50a, 32 – 090 Słomniki, KRS 0000403913, NIP: 682-16-78-522, REGON: 120237226.

  2. Cel i podstawa prawna przetwarzania. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są w celu realizacji obowiązków Pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy. Dane mogą być również przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę i do momentu jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3. Przekazywanie danych. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, za wyjątkiem zaufanych podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi np. kadrowo – płacowe, hostingowe, prawnicze, ochroniarskie. Powierzenie danych takim podmiotom następuje w oparciu o zawartą przez Administratora umowę powierzenia przetwarzania danych, gwarantującą ochronę na poziomie odpowiadającym wymaganiom RODO.

  4. Prawa osób, których dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do ich usunięcia lub odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, której dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody. Osoba której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  5. Obowiązek podania danych. Podanie danych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest obligatoryjne. Dane w pozostałym zakresie podawane są dobrowolnie. Brak podania danych, które podawane są dobrowolnie, nie będzie rodziło żadnych negatywnych konsekwencji.

  6. Przechowywanie danych. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia rekrutacji lub okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

  7. Automatyczne przetwarzanie. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.