Nazwa Beneficjenta:
Almus Sp. z o.o.
Numer projektu:
POIR.03.02.01-12-0010/18
Wartość projektu:
25 567 032 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania:
11 056 140,00 PLN
Tytuł projektu
Wdrożenie prac B+R w zakresie produkcji innowacyjnych papierów higienicznych przez Almus Sp. z o.o.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Almus Sp. z o.o. poprzez wdrożenie opracowanych przez nią wyników prac B+R. W ich efekcie wytwarzane będą papiery higieniczne charakteryzujące się następującymi innowacyjnymi cechami:

  • Zwiększona wytrzymałość wstęgi
  • Zwiększona miękkość wstęgi (bez szkody dla wytrzymałości).

Opisywane produkty będą dla klienta estetyczniejsze oraz bardziej komfortowe w użytkowaniu. Będą też charakteryzowały się poszerzonymi funkcjonalnościami.

EFEKTY PROJEKTU

W wyniku wdrożenia technologii wytwarzane będą znacząco ulepszone papiery higieniczne, a najważniejsze i charakterystyczne cechy tych produktów to:

  • Produkty dostosowane do specyficznych zróżnicowanych potrzeb grup docelowych
  • Zwiększenie konkurencyjności Spółki oraz atrakcyjności jej oferty
  • Wzrost zatrudnienia

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

www.mapadotacji.gov.pl