Nazwa Beneficjenta:

Almus Sp. z o.o.

Numer projektu:

POIR.03.02.01-12-0001/20

Wartość projektu netto:

27 321 100 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania (wkład UE):

12 294 495 PLN

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w przemysłowej produkcji innowacyjnych papierów higienicznych w Almus Sp. z o.o.

 

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Almus Sp. z o.o. poprzez wdrożenie opracowanych

przez nią wyników prac B+R. W ich efekcie wytwarzane będą papiery higieniczne charakteryzujące się

następującymi innowacyjnymi cechami:

– zwiększona wytrzymałość wstęgi

– zwiększona miękkość wstęgi (bez szkody dla wytrzymałości)

– zwiększona chłonność.

Istotne, że wszystkie te cechy będą mogły występować łącznie na tym samym produkcie.

Opisywane wyroby będą dla klienta bardziej komfortowe i praktyczne w użytkowaniu.

EFEKTY PROJEKTU

W wyniku wdrożenia technologii wytwarzane będą znacząco ulepszone papiery higieniczne,
a najważniejsze i charakterystyczne cechy tych produktów to:

  • Produkty dostosowane do specyficznych zróżnicowanych potrzeb grup docelowych
  • Zwiększenie konkurencyjności Spółki oraz atrakcyjności jej oferty
  • Wzrost zatrudnienia

www.mapadotacji.gov.pl