Nazwa Beneficjenta:
Almus Sp. z o.o.
Numer projektu:
POIR.03.02.02-00-0194/16
Wartość projektu:
13 332 000,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania:
5 999 400,00 PLN

CELE PROJEKTU

Celem ogólnym przedsięwzięcia jest wdrożenie innowacyjnej technologii autorstwa Almus Sp. z o.o.

Cele jakościowe:

  • polepszenie jakości oferty rynku papierów higienicznych poprzez wdrożenie innowacyjnej, unikalnej technologii
  • lepsza i bardziej spersonalizowana odpowiedź na zgłaszany przez poszczególne grupy użytkowników popyt
  • zwiększenie konkurencyjności Almus Sp. z o.o.
  • zwiększenie atrakcyjności marki Almusso na rynku
  • wzmocnienie potencjału rozwojowego Almus Sp. z o.o. poprzez rozbudowę jej zasobów technicznych o urządzenia zdolne dowspólnej pracy w innowacyjnej technologii.

EFEKTY PROJEKTU

W wyniku wdrożenia technologii wytwarzane będą znacząco ulepszone papiery higieniczne, a najważniejsze i charakterystyczne cechy tych produktów to:

  • Gofrowanie wszystkich warstw wstęgi papieru
  • Obecność punktów łagodzących na wstędze papieru
  • Obecność wzorów widocznych w ciemności
  • Zdolność do efektywnego przenoszenia i rozprowadzania substancji