Wdrożenie innowacyjnych i wielofunkcyjnych opakowań w Almus Sp. z o.o.

Projekt, który w części dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 3.4.4 RPO MW, polega na wdrożeniu technologii opracowanej w trakcie prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Almus Sp. z o.o. Celem jest uzyskanie efektu w postaci innowacyjnych opakowań, które oprócz funkcji transportu rolek, będą mogły być wykorzystywane do wielu innych celów (np. torby na zakupy, pojemnika na żywność itp.). Dla tego celu konieczne jest zakupienie sprzętu niezbędnego do skompletowania i skonfigurowania linii pakującej, która oprócz klasycznego formowania paczek będzie je tak obrabiać, by mogły pełnić również swoje alternatywne funkcje.

Cele projektu: Zwiększenie konkurencyjności Almus Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych opakowań papierów higienicznych o alternatywnych funkcjach i zastosowaniach

Wartość projektu: 4 652 475,00zł

Wartość dofinansowania: 1 513 000,00zł