O programie

Skrócony opis projektu: Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnej technologii wytwarzania znacząco ulepszonych papierów higienicznych (ręczniki), która została opracowana przez Wnioskodawcę i która nazywa się „Decorated Point-to-Point”

Okres realizacji projektu:
Od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014r.