PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY – BELOWNICA – 3.2.1. PRASA

ZAPYTANIE OFERTOWE – BELOWNICA – 3.2.1. PRASA

Zapytanie ofertowe - Belownica - 3.2.1 PRASAZał. 1. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ WYKONAWCA LUB OFERENT 3.2.1. PRASA - BELOWNICAZał.-2.-OŚWIADCZENIE-RODO-3.2.1.-PRASA-BELOWNICA

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO – WÓZEK CHWYTAKOWY – 3.2.1. PRASA

ZAPYTANIE OFERTOWE – WÓZEK CHWYTAKOWY – 3.2.1. PRASA
Aktualizacja: NOWY Załącznik – Pytania i odpowiedzi z dnia 28.04.2021

Zał. 1. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ WYKONAWCA LUB OFERENT 3.2.1. PRASA - chwytakZał.2. OŚWIADCZENIE RODO 3.2.1. PRASA - chwytakPytania i odpowiedzi STAN NA 28.04.2021Zapytanie ofertowe 3.2.1. PRASA - chwytak AKTUALIZACJA 28.04.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE – WÓZEK CHWYTAKOWY – 3.2.1. PRASA
Aktualizacja: NOWY Załącznik – Pytania i odpowiedzi z dnia 27.04.2021

Pytania i odpowiedzi STAN NA 27.04.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE – WÓZEK CHWYTAKOWY – 3.2.1. PRASA
Aktualizacja: NOWY Załącznik – Pytania i odpowiedzi z dnia 22.04.2021

Pytania i odpowiedzi 22.04.2021

Protokół wyboru  oferty – Wózek widłowy – 3.2.1 gorący wałek – BEZ.BUD.

Zapytanie ofertowe 3.2.1. PRASA - chwytak

Protokół postępowania ofertowego – Dostawa i montaż suwnicy z torowiskiem 3.2.1 PRASA

Zapytanie ofertowe 3.2.1 gorący wałek – BEZ.BUD. – wózek widłowy

Zapytanie ofertowe 3.2.1 gorący wałek - BEZ.BUD. - wózek widłowyZał. 1. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ WYKONAWCA LUB OFERENT 3.2.1 gorący wałek - BEZ.BUD. - wózek widłowyZał.2. OŚWIADCZENIE RODO 3.2.1 gorący wałek - BEZ.BUD. - wózek widłowyPytania i odpowiedzi 31.03.2021

Dostawa i montaż suwnicy z torowiskiem 23/03/2021

Zapytanie ofertowe 3.2.1. PRASA - SuwnicaZał. 1. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ WYKONAWCA LUB OFERENT 3.2.1. PRASA - SuwnicaZał. 2. OŚWIADCZENIE RODO 3.2.1. PRASA - SuwnicaZał. 3. Poglądowy schemat suwnicyZał. 4 Rysunek hali w przekroju.DWG

Ogłoszenie wyników 04/01/2021

Zapytanie ofertowe 04/01/2021

Offer request 04/01/2021

Zał. 1. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ WYKONAWCA LUB OFERENTA.1. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ WYKONAWCA LUB OFERENT EnZał.2. OŚWIADCZENIE RODOA.2. OŚWIADCZENIE RODO EnZał. 3 Zestawienie formatów 18.01Zał. 3 Zestawienie formatów ENG 18.01Zapytanie ofertowe pakarka PLzapytanie ofertowe pakarki EN v. 18.01 + 04.02.2021

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA NR. 01.04.2020 Z DNIA 16.09.2020

Zapytanie ofertowe 30-07-2020

Offer request 30-07-2020

Zapytanie ofertowe 30-07-2020Offer request 30-07-2020Zał. 1. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ WYKONAWCA LUB OFERENTA.1. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ WYKONAWCA LUB OFERENT EnZał.2. OŚWIADCZENIE O NIEPOZOSTAWANIU W TRUDNEJ SYTUACJIA. 2. OŚWIADCZENIE O NIEPOZOSTAWANIU W TRUDNEJ SYTUACJI EnZał.3. OŚWIADCZENIE RODOA.3. OŚWIADCZENIE RODO En

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Aktualizacja z dnia 18-05-2020

Zapytanie ofertowe aktualizacja 18.05.2020

Aktualizacja z dnia 12-05-2020

Pytania i odpowiedziPYTANIA I ODPOWIEDZI aktualizacja 13.05.2020PYTANIA-I-ODPOWIEDZI-aktualizacja-13.05.2020-v2PYTANIA I ODPOWIEDZI aktualizacja 15.05.2020

Wersja pierwotna

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - spis dokumentacji projektowejformularz kosztorysuOŚWIADCZENIE RODOOŚWIADCZENIE O NIEPOZOSTAWANIU W TRUDNEJ SYTUACJIOŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ WYKONAWCA LUB OFERENTZapytanie-ofertowe-aktualizacja-12.05.2020Zapytanie ofertowe do druku protokół wyboru Zapytanie ofertowe