Zapytanie ofertowe

PL

EN

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia


Zapytanie ofertowe 2017

PL

EN

Protokół wyboru oferty


Zakup urządzeń do produkcji innowacyjnych papierów higienicznych w spółce Almus

DOTACJE NA INNOWACJE

O programie

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.04.04.00-12-007/13-00
Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”
Skrócony opis projekt: Projekt polega na zakupie linii technologicznej do wytwarzania papierów higienicznych (oraz sprzętu do laboratorium). Po uruchomieniu i rozruchu, linia będzie w stanie wytwarzać znacząco ulepszone produkty – papiery higieniczne o innowacyjnych parametrach i właściwościach. Zasadniczy cel projektu odnosi się więc do dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych i ulepszonych produktów.

Okres realizacji projektu:
Od 01 października 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.


Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania papierów higienicznych w Spółce Almus

O programie

Skrócony opis projektu: Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnej technologii wytwarzania znacząco ulepszonych papierów higienicznych (ręczniki), która została opracowana przez Wnioskodawcę i która nazywa się „Decorated Point-to-Point”

Okres realizacji projektu:
Od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014r.


Zapytanie ofertowe 2018

PL

EN

Protokół wyboru oferty


Wdrożenie innowacyjnej technologii autorstwa Almus Sp. z o.o. - POIR.03.02.02-00-0194/16

Nazwa Beneficjenta:
Almus Sp. z o.o.
Numer projektu:
POIR.03.02.02-00-0194/16
Wartość projektu:
13 332 000,00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania:
5 999 400,00 PLN

CELE PROJEKTU

Celem ogólnym przedsięwzięcia jest wdrożenie innowacyjnej technologii autorstwa Almus Sp. z o.o.

Cele jakościowe:

 • polepszenie jakości oferty rynku papierów higienicznych poprzez wdrożenie innowacyjnej, unikalnej technologii
 • lepsza i bardziej spersonalizowana odpowiedź na zgłaszany przez poszczególne grupy użytkowników popyt
 • zwiększenie konkurencyjności Almus Sp. z o.o.
 • zwiększenie atrakcyjności marki Almusso na rynku
 • wzmocnienie potencjału rozwojowego Almus Sp. z o.o. poprzez rozbudowę jej zasobów technicznych o urządzenia zdolne dowspólnej pracy w innowacyjnej technologii.

EFEKTY PROJEKTU

W wyniku wdrożenia technologii wytwarzane będą znacząco ulepszone papiery higieniczne, a najważniejsze i charakterystyczne cechy tych produktów to:

 • Gofrowanie wszystkich warstw wstęgi papieru
 • Obecność punktów łagodzących na wstędze papieru
 • Obecność wzorów widocznych w ciemności
 • Zdolność do efektywnego przenoszenia i rozprowadzania substancji


Wdrożenie innowacyjnych i wielofunkcyjnych opakowań w Almus Sp. z o.o.

Wdrożenie innowacyjnych i wielofunkcyjnych opakowań w Almus Sp. z o.o.

Projekt, który w części dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 3.4.4 RPO MW, polega na wdrożeniu technologii opracowanej w trakcie prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Almus Sp. z o.o. Celem jest uzyskanie efektu w postaci innowacyjnych opakowań, które oprócz funkcji transportu rolek, będą mogły być wykorzystywane do wielu innych celów (np. torby na zakupy, pojemnika na żywność itp.). Dla tego celu konieczne jest zakupienie sprzętu niezbędnego do skompletowania i skonfigurowania linii pakującej, która oprócz klasycznego formowania paczek będzie je tak obrabiać, by mogły pełnić również swoje alternatywne funkcje.

Cele projektu: Zwiększenie konkurencyjności Almus Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych opakowań papierów higienicznych o alternatywnych funkcjach i zastosowaniach

Wartość projektu: 4 652 475,00zł

Wartość dofinansowania: 1 513 000,00zł


Wdrożenie innowacyjnej technologii autorstwa Almus Sp. z o.o. - POIR.03.02.01-12-0007/17

Nazwa Beneficjenta:
Almus Sp. z o.o. 
Numer projektu:
POIR.03.02.01-12-0007/17 
Wartość projektu:
16 830 000,00 PLN 
Wartość przyznanego dofinansowania:
7 573 500,00 PLN 
Tytuł projektu
Wdrożenie unikalnych rozwiązań technologicznych opracowanych przez Almus Sp. z o.o.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Almus Sp. z o.o. poprzez wdrożenie opracowanych przez nią wyników prac B+R. W ich efekcie wytwarzane będą papiery higieniczne charakteryzujące się następującymi innowacyjnymi cechami:

 • Papiery w rolce ze specyficznymi nacięciami perforującymi
 • Papiery higieniczne zawierające substancję antybakteryjną
 • Papiery higieniczne zawierające substancję hydrofobową
 • Papiery higieniczne zawierające substancję antystatyczną
 • Papiery higieniczne zawierające powłokę barwioną

Opisywane produkty będą dla klienta bezpieczniejsze oraz bardziej komfortowe w użytkowaniu. Będą też posiadać nowe walory zdobnicze. Szerzej na ten temat w dalszych punktach wniosku.

EFEKTY PROJEKTU

W wyniku wdrożenia technologii wytwarzane będą znacząco ulepszone papiery higieniczne, a najważniejsze i charakterystyczne cechy tych produktów to:

 • Produkty dostosowane do specyficznych zróżnicowanych potrzeb grup docelowych
 • Zwiększenie konkurencyjności Spółki oraz atrakcyjności jej oferty
 • Wzrost zatrudnienia


Wdrożenie prac B+R w zakresie produkcji innowacyjnych papierów higienicznych przez Almus Sp. z o.o.

Nazwa Beneficjenta:
Almus Sp. z o.o.
Numer projektu:
POIR.03.02.01-12-0010/18
Wartość projektu:
25 567 032 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania:
11 056 140,00 PLN
Tytuł projektu
Wdrożenie prac B+R w zakresie produkcji innowacyjnych papierów higienicznych przez Almus Sp. z o.o.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Almus Sp. z o.o. poprzez wdrożenie opracowanych przez nią wyników prac B+R. W ich efekcie wytwarzane będą papiery higieniczne charakteryzujące się następującymi innowacyjnymi cechami:

 • Zwiększona wytrzymałość wstęgi
 • Zwiększona miękkość wstęgi (bez szkody dla wytrzymałości).

Opisywane produkty będą dla klienta estetyczniejsze oraz bardziej komfortowe w użytkowaniu. Będą też charakteryzowały się poszerzonymi funkcjonalnościami.

EFEKTY PROJEKTU

W wyniku wdrożenia technologii wytwarzane będą znacząco ulepszone papiery higieniczne, a najważniejsze i charakterystyczne cechy tych produktów to:

 • Produkty dostosowane do specyficznych zróżnicowanych potrzeb grup docelowych
 • Zwiększenie konkurencyjności Spółki oraz atrakcyjności jej oferty
 • Wzrost zatrudnienia

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

www.mapadotacji.gov.pl


Wdrożenie innowacyjnych papierów higienicznych w oparciu o nową technologię Almus S p. z o.o.

 
 
Projekt, który w części dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 3.4.4 RPO MW, polega na wdrożeniu technologii opracowanej w trakcie prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Almus Sp. z o.o. Celem jest uzyskanie efektu w postaci innowacyjnych

papierów higienicznych składanych, z unikalnym systemem wytłaczania oraz nanoszenia uzdatniających substancji. Dla tego celu konieczne jest zakupienie sprzętu niezbędnego do skompletowania i skonfigurowania ciągu technologicznego.

Cele projektu: Zwiększenie konkurencyjności Almus Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania papierów higienicznych składanych

Wartość projektu: 14 390 500,00 zł
Wartość dofinansowania: 6 475 725,00 zł